Jūs esate čia: Pradžia Apie Tikslai ir uždaviniai
Dokumento veiksmai

Tikslai ir uždaviniai


Judesį perteikianti vaizduojamoji medžiaga ne pelno siekiančiuose Europos filmų archyvuose ir komercinėse kolekcijose sudaro labai didelę ir vertingą dalį. Vertinant kultūriniu požiūriu, ši dalis yra tiesiog lobiai, kadangi ji atspindi istoriją, Europos šalių identitetą bei įvairovę. Judesį perteikianti vaizduojamoji medžiaga, nuolat ją naudojant transliavimui, filmų, daugialypės terpės kūrinių kūrimui ir sklaidai, taip pat turi svarbią ekonominę ir komercinę vertę. Ši pridėtinė vertė yra strategiškai svarbi Europos daugialypės terpės ir pramogų industrijai.

Deja, šis gausus didelės vertės paveldas nėra lengvai prieinamas, todėl negali būti naudojamas visomis kultūrinėmis ar komercinėmis prasmėmis. Tai lemia du veiksniai:

 • Viena vertus, sudėtinga nustatyti fizinius elementus, iš kurių susideda Europos filmų paveldas: originalias kopijas, kokybiškas kopijavimui tinkančias juostas, įvairias filmų versijas, kadangi šis palikimas yra išsklaidytas šimtuose Europos archyvų ir kolekcijų. Didžioji šių archyvų ir kolekcijų dalis neturi katalogų duomenų internetinės prieigos, o tais atvejais, kai informacija yra prieinama Internete, trukdo kalbos barjerai, dėl kurių informacijos apie filmo turinį paieška yra kruopštus, sudėtingas ir brangus procesas.
 • Antra vertus, netgi kai nustatoma ieškomo filmo buvimo vieta, būna labai sudėtinga nustatyti autorių teisių savininką, ypač, kai ieškoma įvairiose Sąjungos šalyse esanti judesį perteikianti vaizduojamoji medžiaga.

Projektas MIDAS, siekdamas išspręsti šias problemas, sukūrė ir įgyvendina bandomąjį projektą “ES šalių jungtinė duomenų bazė filmų paieškai”, kuris skirtas palengvinti dokumentų buvimo vietos ir autorių teisių savininkų nustatymo procesą. MIDAS projekto pagrindinė nuostata yra ta, kad būtų per daug sudėtinga, brangu ir netgi neįmanoma sukurti naują vieningą daugelyje ES šalių archyvų ir kolekcijų išsklaidytų filmų duomenų bazę.

Štai todėl MIDAS siūlo kurti bendrą platformą ir interneto “vartus” , kuriuose paieška būtų galima įvairių archyvų ir kolekcijų duomenų bazėse. Šios įvairios duomenų bazės išliktų atskiros ir savarankiškos, turinčios savitą sandarą ir funkcijas. Jos būtų sujungtos standartizuotais aprašymo elementais ir specifine naudojimo sąveika, įveikiančia kalbos barjerą taip, kad paieška būtų galima per vienerius ir vienintelius “ paieškos ir informacijos gavimo vartus” , kurie tiktų visoms jungtinėms duomenų bazėms. Tie patys “vartai” taip pat turėtų tiesiogines nuorodas į kiekvieną individualų archyvą ir kolekciją, kurių duomenys yra jungtinėje duomenų bazėje, ir nurodytų kontaktus, palengvinančius prieigą prie turinio kultūros, tyrinėjimo ar komerciniais tikslais.

The MIDAS project will perform an aggressive campaign to facilitate and encourage the broadening of the number of participating archives, collections, copyright owners, via a careful plan aimed at disseminating information and a precise analysis of the results of the pilot phase.

Against the background of extremely time-wasting search procedures for copyrights, availability checks and content descriptions the MIDAS database will provide an easy access without further costs. This guarantees the high acceptance and the success within the professional community.

Projekto MIDAS tikslas yra pademonstruoti šios koncepcijos galimybes, sukuriant tokius “vartus”. Projekto tikslui ir uždaviniams įgyvendinti interneto svetainėje bus prieinama informacija apie archyvus ir kolekcijas bei jų autorių teisių savininkus. Pradėjus veikti portalui ir jungtinei duomenų bazei, visi ES archyvai, kolekcijos ir autorių teisių savininkai bus paskatinti prisidėti informacija ir aprašomaisiais meta duomenimis prie jungtinės duomenų bazės, kuri, tikimasi, įgyvendinus projektą, nuolat augs.

Projektas MIDAS vykdys sparčią kampaniją, siekdamas palengvinti ir paskatinti archyvų, kolekcijų, autorių teisių savininkų dalyvavimą, įgyvendindamas kruopštų planą, kuriuo siekiama skleisti informaciją ir projekto bandomojo tarpsnio rezultatų kruopščią analizę.

Kaip priešpriešą itin daug laiko reikalaujančioms turinio aprašymų ir autorių teisių turėtojų paieškos procedūroms, MIDAS duomenų bazė suteiks lengvą prieigą be papildomų tolesnių išlaidų. Tai užtikrins sėkmę ir profesionalų bendruomenės pritarimą.

Lygiagrečiai su šia veikla projektas MIDAS imasi sukurti vieną ar daugiau veiklos modelių, kurie būtų išbandyti, taikomi ir tinkami tolesnei projekto veiklai Jie suteiktų svarbią informaciją apie šios ir panašių iniciatyvų poveikį Europos rinkai. Kai bus sukurta technologinė infrastruktūra, projekto valdymo būtinąsias išlaidas sudarys tik leidybinis darbas, licencijos, projekto išlaikymas ir techninė priežiūra. Tikimasi, kad viso proceso pagrindas bus turinio visuma. Tai padės sukurti nuoseklias “turinio savininkų” paieškos procedūras, kurių dėka vis daugės turinio naudotojų.

Projekto tikslus apibendrina šie kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai:

Kiekybiniai tikslai:

 • 5 archyvai (atstovaujantys keturias šalis ir keturias kalbas) tiesiogiai dalyvauja bandomojoje veikloje
 • Iš viso 12 archyvų (7 daugiau negu bandomąjį projektą pradėjusi grupė) turėtų prisijungti prie projekto jo įgyvendinimo metu
 • Informacija apie 1. 000 filmų turėtų būti prieinama sistemos duomenų bandymo metu
 • Informacija apie mažiausiai 4. 000 filmų turėtų būti prieinama įgyvendinus projektą
 • 2 skirtingi veiklos modeliai bus išbandyti įgyvendinant bandomąjį projektą, baigiamuoju jo etapu imantis didesnių veiklos planų
 • Organizuojami arba dalyvaujama trijuose tiesiogiai susijusiuose Europos filmų archyvų bendruomenės įvykiuose

Kokybiniai tikslai:

 • Ištirti įvairius lygiagrečius techninius sprendimus, tinkamus jungtinei rentabiliai interoperabiliai duomenų bazei.
 • · Apibrėžti ir įdiegti pagrindinius standartizuotus aprašymo elementus, pagrįstus naudojamais tarptautiniais standartais ir su šia veiklos sritimi susijusios CEN standartizavimo grupės veiklos rezultatais.
 • Įvairiomis kalbomis išdėstyti reikalavimus, parengtus atsižvelgiant į daugeliu kalbų galimos paieškos sąveikas ir nustatytų aprašymo elementų reikšmes vertimui.
 • Užtikrinti įvairių standartų interoperabilumą, nes šie standartai naudojami skirtingose duomenų bazėse, sudarančiose jungtinę duomenų bazę.
 • Įvertinti ir nustatyti įvairius veiklos plano variantus, tarp jų ir santykius su turinio savininkais, kurie galėtų būti išbandyti įvairiuose archyvuose (t.y. parduodant informaciją apie filmus profesionalams, taikant abonementinį mokestį ir/ar nustatant metinį publikacijos mokestį autorių teisių savininkams.
 • Pateikti archyvams gaires, nurodančias, kaip veikti, nustatant autorių teisių savininkus ir vedant derybas su jais.
 • Pasiūlyti archyvams teisių turėtojų paieškos bei derybų su jais būdus ir procedūras.
 • Skleisti žinias apie jungtinės duomenų bazės galimybes ir efektyvumą per ES archyvus ir kolekcijas.
 • Žymiai padidinti prieigą prie ES archyvų kolekcijų ir šių kolekcijų naudojimą.
 • Padidinti projekte dalyvaujančių archyvų ir kolekcijų naudingumą ir veiksmingumą prieigos ir sklaidos srityse.
 • Skatinti jungtinės duomenų bazės plėtrą įgyvendinant projektą ir po to.

Kalbant apie ilgalaikę viziją tikimasi, kad MIDAS trejus metus po projekto įgyvendinimo vaidintų pagrindinį vaidmenį šiame junginyje, kurį sudaro mažiausiai 80% Europos viešųjų filmų archyvų kolekcijų, kurių autorių turtines teises turi archyvai arba kurios yra visuomeninė nuosavybė. Taip pat tikimasi, kad MIDAS sistema turėtų paskatinti į šią veiklą įsijungti privačius filmų archyvus, tokiu būdu ženkliai pagerinant prieigą prie žymios Europos filmų palikimo dalies.

MIDAS projektas yra Europos Sąjungos Media Plus programos dalis ir atitinka specifinius Bandomųjų projektų sistemos prioriteto Tinklinės duomenų bazės tikslus.