You are here: Home Kontakt Nasjonalbiblioteket (NB)
Document Actions

Nasjonalbiblioteket (NB)

Vær oppmerksom på at ikke alle filmer som er søkbar på filmarchives online nødvendigvis er tilgjengelig for distribusjon. Det enkelte arkiv kan ha begrensninger på tilgjengeligheten, f.eks påsyn kun på stedet. Detaljert informasjon om tilstand og tilgjengelighet for den enkelte filmkopi, ta kontakt med eierarkivet.


Nasjonalbiblioteket
P.O. Box 2674 Solli
NO-0203 Oslo
Norway
Tel: +47 22 47 45 00
Fax: +47 22 47 45 99
Web: http://www.nb.no/
E-mail: nb@nb.no