Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Legal

Το filmarchives online λειτουργεί με τη συνεργασία

Deutsches Filminstitut - DIF e.V.
Schaumainkai 41
60596 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 96 12 20 0
Fax: +49 69 96 12 20 999
www.deutsches-filminstitut.de
info@deutsches-filminstitut.de

in co-operation with the MIDAS project partners.

midas@deutsches-filminstitut.de


Διευθύνων Σύμβουλος

Claudia Dillmann, Dr. Nikolaus Hensel


Το filmarchives online είναι το αποτέλεσμα του πιλοτικού προγράμματος MIDAS, το οποίο υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα MEDIA Plus της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


Συντονισμός Προγράμματος: Deutsches Filminstitut – DIF e.V.
Αντιπροσωπεύεται από Director Claudia Dillmann


Διοίκηση προγράμματος: Georg Eckes


Συνεργάτες του Προγράμματος

British Film Institute, London
Cinémathèque Royale de Belgique, Brussels
Cineteca del Comune di Bologna
DEFA Stiftung, Berlin
Deutsche Kinemathek, Berlin
Fondazione Cineteca Italiana, Milan
IWF Wissen und Medien, Göttingen
La Cineteca del Friuli, Gemona
LICHTSPIEL-Kinemathek Bern
Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest
Národní filmový archiv, Prague
Nederlands Filmmuseum, Amsterdam
Norsk filminstitutt, Oslo
Slovenska Kinoteka, Ljubljana
Tainiothiki tis Ellados, AthensΦορέας παροχής υπηρεσιών ΤΠ: Satz-Rechen-Zentrum, Berlin


Ανακοίνωση

Παρά το γεγονός ότι οι σύνδεσμοι που παρέχονται στο παρόν δικτυακό τόπο έχουν επιμελώς ελεγχθεί, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών δικτυακών τόπων. Η ευθύνη για τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπος βαραίνει