Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Links Διαδικτυακές πύλες Αναζήτησης Μεταδεδομένων (Ταινίες και οπτικοακουστικά έργα)
Ενέργειες Εγγράφων

Διαδικτυακές πύλες Αναζήτησης Μεταδεδομένων (Ταινίες και οπτικοακουστικά έργα)

Filmlibrary is an e-business portal of audio-visual content (mainly news and stockshots) coming from various international owners. This service offers research and visualisation of content as well as the sale of rights related to the use of these pictures.
The Federation of Commercial Audiovisual Libraries International Ltd, is a not-for-profit professional trade association providing excellent networking and marketing opportunities for content industry professionals and giving users easy access to over 300 members worldwide.
Search millions of shots in the combined, online databases of the footage trades best, stock, archival and news footage collections. Find footage sources by name or location in the FOOTAGE.net index of hundreds of footage sources worldwide.
MIC documents moving image collections around the world through a catalog of titles and directory of repositories, providing a window to the world’s moving image collections for discovery, access and preservation.