Nacházíte se zde: Úvod Partneři Cineteca del Comune di Bologna (CCB)
Akce dokumentů

Cineteca del Comune di Bologna (CCB)


Archiv Cineteca del Comune di Bologna pečuje o více než 18.000 filmů a je mezinárodně uznávaným centrem pro uchovávání a restaurování filmových materiálů.

La Cineteca di Bologna byla založena v 60. letech, od roku 1989 je členem FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film) a je také jedním ze zakládajících členů ACE (Association des Cinémathèques Europénnes).

V roce 2004 byl z Říma do Bologne převeden Fond Corona Cinematografica. Společnost Corona Cinematografica, kterou založili počátkem 50. let bratři Elio a Ezio Gagliardové, vyrobila do první poloviny 80. let množství dokumentárních a krátkých filmů a asi 360 zpravodajských filmů "Cinemondo" natočených v letech 1965 – 1985. Výrobce takto jedinečným způsobem uchoval dokumenty odrážející přes 50 let italské historie. Společnost předala Cinetece veškeré své materiály, tj. positivy i negativy více než 3.000 titulů. Celkové množství materiálů, které je třeba vědecky zpracovat, katalogizovat a digitalizovat dosahuje počtu 12.000.

Cineteca se stala mezinárodně uznávaným centrem pro uchovávání a restaurování filmových materiálů. Jedním z nejvýznamnějších počinů byl projekt "Chaplin" – Cinetece bylo svěřeno restaurování veškeré filmové tvorby Charlese Chaplina, jehož dědicové uzavřeli s Cinetecou dohodu o filologické rekonstrukci více než osmdesáti filmů včetně krátkých a hraných.

Knihovna spravuje fond cca 20.000 knih z oblasti kinematografie, 2.500 obrazových knih a 2.000 publikací od grafiky po komiks. Vlastní také sbírku specializovaných periodik (asi 1.100 různých titulů). Sbírky jsou neustále rozšiřovány. Knihovna také pečuje o různé fondy, např. Fond Renzi a Fond Mc Pherson, které jsou nyní zpřístupněny veřejnosti. Další sbírky – Mystery Library, Aristarco, Valmarana-Ipotesi Cinema a Premio Solinas Script Collection - jsou zpracovávány. Knihovní sbírky jsou veřejnosti přímo přístupné v budově knihovny, kde je také k dispozici 60 studijních boxů a 8 počítačů s možností on-line přístupu ke katalogům a digitalizovaným dokumentům s filmovou tematikou. Knihovna také nabízí asistenci při vyhledávání a výzkumu.

Cineteca di Bologna se účastnila těchto evropských projektů:

Projekt FILM ARCHIVES ONLINE (FAOL) byl součástí programu Leonardo (1996). Na projektu se podílely archivy, specializované laboratoře, vzdělávací instituce a internetoví developeři.

Cílem projektu bylo vytvořit a zpřístupnit programy koncipované tak, aby bylo možno anticipovat a reagovat na neustálé rychlé změny v oblasti restaurování filmových materiálů a zároveň testovat nové efektivní postupy vzdělávání odborníků.

MULTI FAOL – projekt navazující na evropský program LEONARDO (1999).

ARCHIMEDIA – Projekt, který v roce 1996 zahájil Royal Belgium Film Archive a Université de Paris III v rámci evropského programu MEDIA PLUS. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření celoevropské sítě archivů a univerzit.

MADIAUVIS – Interreg III, oblast MEDOCC – Program NTERREG III je jedním z nástrojů evropské regionální politiky. Projekt byl zahájen v roce 2004. Partneři pracují na rozvoji audiovizuálního sektoru v oblasti Středomoří.


La Cineteca di Bologna