Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Fluothane Narcosis in Pediatric Anaesthesia   [Title Translation]

Fluothane-Narkose in der Kinderanästhesie   [Other Title]
Year of origin: n/a
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Mediaton
First released by: Imperial Chemical Industries (London)
  Rhein-Pharma Arzneimittel GmbH (Planckstadt/Schwetzingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Ingrid Rietbrock
  K. Weis


Λέξη - κλειδί: Anästhesie, Atmung, Fluothane, Halothan, Inhalation, intratracheale, Intubation, künstliche, Lachgas, neuromuskuläre Sperrwirkstoffe, postoperative Pflege, präanästhetische Medikation, Prämedikation, anesthesia, artificial, halothane, inhalation, intratracheal, intubation, neuromuscular blocking agents, postoperative care, preanestetic medication, respiration

    Περιεχόμενο:
  • deu
Der Ablauf einer Masken- und Intubationsnarkose bei zwei Säuglingen: Prämedikation, Lagerung, Maskenbeatmung sowie Relaxation und Intubation. Steuerung der Narkosetiefe und deren Überwachungsmöglichkeiten (Puls, Pupillenreaktion, etc.). Narkoseausleitung und postoperative Überwachung.

Version 1
Γλώσσα: deu
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 22 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 246 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a