Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

DDR-Magazin 1964/24   [Original Title]

Χώρα: German Democratic Republic
Έτος παραγωγής: 1964
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Commissioned by: Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
Director: Hans Müller
Production Company: DEFA
Director of Photography: Bernhard Zoepffel
  Rudolf Schemmel
Music: Kurt Zander    Περιεχόμενο:
  • deu
R1:

- zum 400. Geburtstag William Shakespeares / Shakespeare Festwoche
* Ausstellung in Weimar
* Probe von Studenten der englischen/amerikanischen Sektion der HUB für die Weimarer Festtage (Originalton in Englisch) "Der Widerspenstigen Zähmung"
+ Premiere in Weimar (Schlussszene)
* englische Schauspielgruppe "Young Elizabethans": junger englischer Student mit Hamlet-Monolog (original)

R2:

- Shakespeare-Festwoche in Weimar;
* Prof. Martin Lehnert, Präsident der Shakespeare-Gesellschaft
* Arnold Zweig, Ehrenmitglied der deutschen Shakespeare-Gesellschaft
* 100. Jahrestag der deutschen Shakespeare-Gesellschaft (Walter Ulbricht, engl. Morhon)
* Zentralbibliothek der Deutschen Klassik
* Festrede Alexander Abusch (original)

R3:

- Shakespeare-Festwoche in Weimar:
* "Hamlet"-Aufführung des Deutschen Teathers (Szenen original)
* Walter Felsenstein spricht zu Problemen von Inszenierungen in Theatern
* "Richard III" (Szenen orig.)
* "Was Ihr Wollt" (Szenen orig.)
* "Coriolan" (Proben-Szenen mit Berliner Ensemble)

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 21 min

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια