Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

MFI 391   [Original title]

Χώρα: Hungary
Έτος παραγωγής: 1931
Είδος: Newsreel
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production Company: Magyar Filmiroda Rt.    Περιεχόμενο:
  • hun
  • eng
7132
MAGYAR HÍRADÓ 391.
Kiadja: a Magyar Film Iroda r. t.
Budapest, VIII., Fhg. Sándor utca 7.
(1)
Lovon indult el többhónapos magyarországi tanulmányútjára a Vilmos laktanyából Valdemár Langlet az egyik legnagyobb svéd lap munkatársa.
{Langlet Valdemár, svéd újságíró lovon}
(2)
A MÁV hősi halottainak lelkiüdvéért szólaltatták meg először az Északi Főműhelyi Lakótelep templomának újonnan felszentelt harangjait.
{Harangszentelés, harang felhúzása kötéllel a toronyba
Templomépület, harang a toronyban}
(3)
Két vakmerő sportsman, Almássy László és gróf Zichy Nándor startja a mátyásföldi repülőtérről a líbiai sivatag feletti repülőútjukra.
{Mátyásföldi repülőtér repülőgéppel
Előkészület az indulásra, felszálló gép}
(4)
Biddulph angol ezredes Indiából importált sólymokkal és idomárokkal solymászatot rendezett a Hortobágyon.
{Sólyom ppl. Solymászat
Hortobágyi képek, gémeskút}
(5)
A feleresztett sólyom...
{Sólyom elszáll}
(6)
...üldözi áldozatát...
{Vadásztársaság}
(7)
...lecsap reá!.
{Sólyom lecsap áldozatára}
[8]
Vége

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 146 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Hungarian National Film Archive, Budapest
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια