You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.19   [Original Title]

Soviet Lithuania No.19   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1948
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Vilnius

Credits
Director: S. Uzdonas
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: T. Popova
  M. Poičenka
  L. Tautrimas


Keywords: Politics, science, international relations, culture, Politika, mokslas, tarptautiniai santykiai, kultūra
Vilniaus miesto partiniame komitete. Filosofo V.Bielinskio kūrinių paroda, skirta jo mirties 100-osioms metinėms. Grįžusių iš anglų ir amerikiečių okupacinių zonų į Lietuvą sutikimas. Dainininko Kipro Petrausko šeimoje. TSRS liaudies artistas B.Dauguvietis.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 195,1 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 211 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 211 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 211 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:07:02

» 
Length 211 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 211 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed