Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Emigranti   [Original Title]

Χώρα: Italy
Έτος παραγωγής: 1963
Είδος: Amateur
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Director: Franco Piavoli    Περιεχόμενο:
  • deu
Ein Zug fährt durch die regennasse Landschaft Italiens, überfüllt von Menschen, die der Grenzstation Chiasso zustreben, um außerhalb der Landesgrenzen eine Arbeit
zu finden. Nachdem der Film zunächst nur die Menschenmassen zeigt, die im ermüdenden Rhythmus des dahinratternden Zuges vor sich hindösen, werden schon bald
Einzelschicksale aus dieser Masse herausgelöst. Großaufnahmen zeigen Gesichter, deren Züge durch harte Arbeit gefurcht sind. Leere Blicke, regennasse Fenster, ein
Stück Brot, wie zum Gebet gefaltete Hände und immer wieder Gesichter wechseln in schneller Folge. Diese Großaufnahmen klagen nicht an, stellen keine Fragen,
sondern lassen sie offen. In der Schlußphase des Films bleibt der Autor bei einem einzelnen Menschen und zeigt ihn im Aufenthaltsraum des Grenzbahnhofes, wie er
einsam und verlassen zwischen anderen Leidensgenossen geduldig und ergeben sein Schicksal trägt. Das Weinen eines kleinen Kindes erinnert daran, daß das Leben
weiter geht. (UNICA Filmarchiv)

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: 13 min

» 
Μήκος Κόπιας: 55 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Reversal positive
Βάση του φιλμ: Acetate