Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Pathé Magazine 1/69   [Original Title]

Χώρα: France
Έτος παραγωγής: 1969
Είδος: Newsreel
Τόπος: Paris, San Francisco, Prag
Λέξη - κλειδί: Ausbildung, Raumfahrt, Studentenproteste

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
Jahresrückblick mit dem Titel: "1968: Année de la contestation/ 1968: Jahr der Infragestellung"

Im Zentrum dieser Wochenschau stehen die Unruhen in Frankreich (Nanterre, Sorbonne). Es werden Demonstrationen, Kundgebungen, Proteste, Strassenkämpfe, Streiks in Fabriken und die Studentendiskurse an den Pariser Universitäten gezeigt.
Weiter wird auf die Ereignisse an der Universität von Berkeley (1964), die Kulturrevolution in China, der Vietnam-Krieg und die sowjetische Besetzung der Tschechsolowakei (Prager Frühling) näher eingegangen.
Auch der Parteitag der Demokraten in Chicago, die Ermordung Martin Luther Kings und Robert F. Kennedys werden angesprochen.
Der Film endet mit Bildern aus der Raumfähre Apollo 8, welche zum ersten Mal Menschen bis zum Mond gebracht hat.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: 2-Doppelzacken (Lichtton)
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 11 min

» 
Μήκος Κόπιας: 291 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: 2-Doppelzacken (Lichtton)
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 11 min

» 
Μήκος Κόπιας: 292 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate