You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.08   [Original Title]

Soviet Lithuania No.08   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1981
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Kėdainiai, Šilutė district, Vilnius

Credits
Director: Z. Pomecka
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: R. Damulis
  J. Matonis
  A. Petraitis


Keywords: Economy, agriculture, medicine, sport, Ekonomika, žemės ūkis, medicina, sportas
Kėdainių elektros aparatūros gamykloje. Šilutės rajono TSKP XXV suvažiavimo tarybiniame ūkis - pavyzdinė Juknaičių gyvenvietė, ūkiui įteikiama socialistinio lenktyniavimo pereinamoji raudonoji vėliava. Republikinė klinikinė ligoninė Vilniuje. Masinis slidžių žygis "Snaigė" Vilniuje.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:07:18

» 
Length 218,7m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 221,5m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 219,1m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed