Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

LE CUIVRE DU KATANGA   [Original Title]

LE CUIVRE AU KATANGA   [Alternative Title]
Χώρα: Belgium
Έτος παραγωγής: 1957
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Director: GERARD DE BOE
Production company: GERARD DE BOE


Λέξη - κλειδί: Afrique, barrages, bennes, camions, colonialisme, Congo, Congo belge, cuivre, exploitation minière, fonderies, grues, Haut-Katanga, industrie métallurgique, industries, Kipushi, Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Mine Prince Léopold, mines, mineurs, Musonoi, transports, travail, travailleurs, Union Minière du Haut-Katanga, usines, véhicules, Afrika, arbeid, Belgisch Congo, Congo, dammen, fabrieken, Haut-Katanga, industrieën, Kipushi, kolonialisme, Kolwezi, koper, kranen, laadbakken, Likasi, Lubumbashi, metaalgieterijen, metaalindustrie, mijnbouw, mijnen, mijnwerkers, Musonoi, Prins Leopoldmijn, Union Minière du Haut-Katanga, vervoer, voertuigen, vrachtwagens, werkers

    Περιεχόμενο:
  • fra
Film de promotion : présentation de l'industrie du cuivre au Haut-Katanga.
Après une séquence d'introduction sur les méthodes traditionnelles de fabrication du cuivre, présentation des deux sortes de minerais de cuivre et leur cycle de traitement.
a) le cuivre sulfuré (cuivre et zinc) :
extraction souterraine à la mine Prince Leopold à Kipushi - forage - boute-feu - concassage - broyage - décantage. Transport vers la fonderie de Lumumbashi. Traitement des agglomérés - fours - convertissage - fusion - lingots.
b) le cuivre oxydé (cuivre et cobalt)
extraction à la mine à ciel ouvert de Musonoi - dislocation à l'explosif. Transport à l'usine de traitement à Kolwezi. Concassage - broyage - décantation - filtration. Transport à l'usine de traitement de Jadotville-Shituru - lavage - décantation - filtrage - électrolyse - rinçage - fours - lingots - parc à cuivre.
Barrage hydraulique.

Version 1
Γλώσσα: fra
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 699 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: Acetate