Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Himba (Südwestafrika, Kaokoland) - Soziale Kompetenz einer Vierjährigen: Konflikte, explorative und spielerische Aggression mit Spielpartnern   [Other Title]

Himba (Southwest Africa, Kaokoland) - Social Competence of a Four-Year-Old Girl: Conflicts, Exploratory and Playful Aggression with Playmates   [Title Translation]
Έτος παραγωγής: 1989
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Irenäus Eibl-Eibesfeldt (Seewiesen)
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Irenäus Eibl-Eibesfeldt


Λέξη - κλειδί: Himba, Aggression, Aggression, explorative, Homo, Imitation, Interaktion, Konflikt, Mensch, Primates, Sozialverhalten, spielerische, aggression, aggression, conflict, explorative, human being, Imitation, interaction, playful, Primates, social behaviour

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
The four-year-old Koumbware takes a stone away from her 16-to-18-month-old cousin Onguandjondjose, who had been playing with it and in the end endangered herself and others. Subsequently, Koumbware takes a stick, with which Onguandjondjose had struck different objects and also threatened her older cousin, away from her younger cousin, slaps her, and bites her hand chastisingly. Playful aggressive interactions with two older boys and an object conflict with her cousin follow. Little Onguandjondjose's mother intervenes in the escalating quarrel with the boys. A semi-humorous conflict with the larger of the two boys occurs. Finally, Onguandjondjose is punished by her uncle, because she has pinched some milk. Koumbware imitates the punishment. (Mirror takes)

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 16 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 2
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 16 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 3
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 16 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 181 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH