You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.22   [Original Title]

Soviet Lithuania No.22   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1985
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Vilnius, Šilutė district, Rokiškis, Panevėžys, Sniečkus

Credits
Director: Z. Pomecka
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: A. Blyža
  K. Matuzevičius
  J. Matonis


Keywords: Culture, agriculture, international relations, politics, Kultūra, žemės ūkis, tarptautiniai santykiai, politika
Lietuvos kino studijos įkūrimo 45-metis: filmavimo aikštelėse, aktoriui Regimantui Adomaičiui suteikiamas TSRS liaudies artisto vardas, aktoriui Juozui Kisieliui įteikiama valstybinė premija, Šilutės rajono TSKP XXV suvažiavimo tarybiniame ūkyje pagerbiami geriausių dokumentinių filmų kūrėjai, XV tradicinis Pabaltijo dokumentininkų simpoziumas Rokiškyje, IX sąjunginis žemės ūkio filmų festivalis Panevėžyje, Sniečkuje pasirašoma socialistinio lenktyniavimo sutartis tarp LTSR ir Baltarusijos TSR kinematografininkų, TSRS tarybinio kino meno propagandos biuro Lietuvos skyrius, respublikinės filmų nuomojimo kontoros videokasečių nuomos punktas.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 273,4 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 270,7 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 270 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:09:01

» 
Length 270,7 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed