Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Marine Plankton - Polychaeta   [Title Translation]

Meeresplankton   [Series Title]
Meeresplankton - Polychaeta (Borstenwürmer)   [Other Title]
Marine Plankton   [Series Title]
Έτος παραγωγής: 2005
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: IWF (Göttingen)
First released by: IWF (Göttingen)
Photography: Ruth Barnich, Dieter Fiege, Ulrich Hoeger, Jürgen Kaeding
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Dieter Fiege
  Hans-Uwe Dahms


Λέξη - κλειδί: Benthos, Borstenwürmer, heterotrophes, Holoplankton, Meeresplankton, Meroplankton, Polychaeta, Primärlarve, Sekundärlarve, Trochophora, Zooplankton, benthos, heterotrophic, holoplankton, marine plankton, meroplankton, polychaetes, primary larva, secondary larva, trochophore, zooplankton

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
Das heterotrophe Zooplankton ist wesentlich heterogener zusammengesetzt als das Phytoplankton. Vertreter nahezu aller Tierstämme verbringen entweder ihren gesamten Lebenszyklus oder doch zumindest bestimmte Entwicklungsphasen im freien Wasser des Meeres und werden demgemäß als Holo- bzw. Meroplankton bezeichnet. Die dem Meroplankton zuzurechnenden Larven ähneln oftmals kaum den erwachsenen Tieren, die meist mittels einer Metamorphose aus ihnen hervorgehen (indirekte Entwicklung). Die Polychaeta, eine der dominanten Tiergruppen des marinen Benthos, haben auch das Pelagial als Lebensraum erobert. Von den etwa 10000 bis heute bekannten Polychätenarten sind aber nur etwa 140 holoplanktonisch lebende bekannt. Neben diesen finden sich im Plankton vor allem die Larven vieler benthischer Borstenwürmer mit planktonischer Entwicklung, die in der Regel über eine Trochophora als Primärlarve und morphologisch sehr unterschiedliche Sekundärlarven erfolgt. Aus der DVD: DAHMS, HANS-UWE (Hongkong); FIEGE, DIETER (Frankfurt a. M.). Meeresplankton. (C 12863)

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 2 min 10 sec

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια