Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Naua Huni - Indians Watching the White World   [Title Translation]

Naua Huni - Indianderblick auf die andere Welt   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1984
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Author: Barbara Keifenheim
Sound mixer: Antoine Bonfanti
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Sound: Barbara Keifenheim
Production company: Barbara Keifenheim Filmproduktion
  Sidiani-Fims
Editing: Juliane Sanches
Photography: Patrick Deshayes


Λέξη - κλειδί: Kashinawa, Feldforschung, filmische Repräsentation, Harald, Re-study, Schultz, visuelle Anthropologie, Cashinahua, fieldwork, filmic representation, Indians, restudy, visual anthropology

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Based on the research and film work of Harald Schultz, 1951, a group of researchers re-visited the Huni-Kuin (Cashinahua) in the Peruvian forest. The film focuses on encounters with the Cashinahua who speak about their cultural values and rites and their encounters with whites.

Version 1
Γλώσσα: deu
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 64 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH