You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.23   [Original Title]

Soviet Lithuania No.23   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1953
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Kėdainiai district, Vilnius, Ignalina district

Credits
Director: A. Korenevas
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: B. Sokolovas
  G. Chnkojanas


Keywords: Politics, economy, culture, education, international relations, agriculture, Politika, ekonomika, kultūra, švietimas, tarptautiniai santykiai, žemės ūkis
LTSR AT 4-oji sesija. Rugiapjūtė I.Mičiurino vardo kolūkyje. Vilniaus plataus vartojimo elektrotechnikos gaminių gamyklos statyba. Žymaus architekto L.Stuokos - Gucevičiaus gimimo 200-ųjų metinių minėjimas. Baltarusijos TSR, Latvijos TSR ir LTSR pionierių draugystės šventė prie Drūkšių ežero.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 219 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 220 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 219 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 219 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 219,6 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:07:30

» 
Length 225 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed