Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Himba (Südwestafrika, Kaokoland) - Kinder beim Puppenspiel mit Maiskolben   [Other Title]

Himba (Southwest Africa, Kaokaland) - Girls Playing with Dolls Made from Corncobs   [Title Translation]
Έτος παραγωγής: 1994
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Author: Irenäus Eibl-Eibesfeldt
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Sound: Irenäus Eibl-Eibesfeldt
Production company: Irenäus Eibl-Eibesfeldt (Andechs)
Editing: Marlies Richter
Photography: Irenäus Eibl-Eibesfeldt


Λέξη - κλειδί: Eipo, Interaktion, Kinderspiel, Primates, Rollenspiel, Sozialverhalten, children's game, Exploratory behaviour, interaction, role-playing

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Himba girls make simple dolls from corncobs, dressing them with a piece of cloth. They play alone and im small groups. They make the dolls dance, put them to sleep and blanket them. A boy joins their play and takes the dolls for a walk, putting them in a can representing a doll's pram.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 13 min

» 
Μήκος Κόπιας: 148 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH