You are here: Home
Document Actions

Details

Jáchymov   [Assigned Title]

Jáchymov   [Assigned Title]
Country of Origin: Czech Republic
Year of origin: 1935c
Genre: Documentary Film
Locations of shooting: Jáchymov:uranové doly, Jáchymov:lázeňský park, Jáchymov:Radium palace hotel, Jáchymov:lázeňský dům Miracle, Boží Dar:státní hranice
Keywords: automobil, doly uranové, dům lázeňský, hosté lázeňští, hranice státní, inhalace, koupel v lázních, lavičky v parku, lázně, léčba lázeňská, léčba radiem, ozařování, procedury lázeňské, radium, ruda uranová detail, sestra zdravotní, věž důlní, vozíky důlní, car, detail of uranium ore, inhalation, medical treatment by uranium, mine tower, mine trolleys, nurse, park benches, Radiation, radium, spa, spa bath, spa guests, spa house, spa treatment, spa treatment procedures, state border, uranium mines
A film document presenting the Jáchymov spa town, where they use radium extracted from the local mines for medical treatment. The film documents excavation of uranium ore and its utilisation by medical doctors. Medical treatment is carried out in the form of placing of the ore to the patientsû chest, through radiation and inhalation. We can watch a nurse at work. We also get familiar with the spa procedures and the busy spa town.

Version 1
Language: n/a
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» Complete Film
Length 250.0 m Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base Acetate
Copyright Information Národní filmový archiv
License Information Film can be licensed