Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

MITCHELL AND KENYON 420 LORD ROBERTS' VISIT TO MANCHESTER (1901)   [Assigned Title]

  • Βίντεο
Χώρα: England
Έτος παραγωγής: 1901
Είδος: n/a
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Photography: Thomas-Edison Pictures
[Commissioner and Exhibitor]: Thomas, Arthur Duncan
Additional Photography: Mitchell and Kenyon


Λέξη - κλειδί: Earl Roberts, Manchester, Roberts, Frederick

    Περιεχόμενο:
  • eng
Visit of Earl Frederick Roberts to Manchester. Replacement title (0.07). Mounted
cavalry and police process down wide, crowd-lined street. Factory chimneys in background Four
white horses pulls carriage bearing Lord Mayor and bewigged civic dignitary, followed by other
carriages. Sign for Exchange Station [Manchester] seen. Followed by huge file of policeman and
crowds cheering at camera. Further views of cheering crowds - some on horse buses (2.18). Note:
Lord Roberts is not discernible. Lord Roberts was one of the most famous military figures of the
Boer War. Known as 'Bobs'. Rival of Sir Redvers Buller who replaced him after heavy defeats to
the Boers. M & K exploited their feud. Taken from Simon Popple's essay in 'The Lost World
of Mitchell & Kenyon: Edwardian Britain on Film' (2004), bfi Publishing.

Version 1
Γλώσσα: eng
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: 106 Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» Complete Film
Μήκος Κόπιας: 106 Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Polyester
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 2
Γλώσσα: eng
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: 107 Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Original negative
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 3
Γλώσσα: eng
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: 107 Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Duplicate positive
Βάση του φιλμ: Polyester
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» Complete Film
Μήκος Κόπιας: 107 Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Duplicate negative
Βάση του φιλμ: Polyester
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια