You are here: Home
Document Actions

Details

Norsk Films revy nr. 16 [1942   [Original Title]

Norwegian film journal, 16, [1942   [Alternative Title]
Country of Origin: Norway
Year of origin: 1942
Genre: Newsreel
Locations of shooting: n/a

Credits
Production Company: Norsk Film A/S


1. Besøk på Splitkein skifabrikk. Glimt fra produksjonen, skiløpere utenfor fjellside.
2. Tropeplanter i Botanisk Hage på Tøyen, veksthus og eksotiske planter.
3. Besøk hos Det Norske Pengelotteriet i anledning gjenopptagningen av den månedlige trekningen. Glimt fra trekningen, nærbilde trommelen.
4. Vårens norske frisyrer. Frisør i arbeid. Ny frisyre vises.
5. Hermetikkindustriens Laboratorium i Stavanger. Ekst. Statens Hermetikk-laboratorium. Glimt fra virksomheten. Int. forsøksfabrikken, kontroll av fisk, olje, bokser. Vitaminprøveapparat.
6. Hos "Fru Ur". Vi ser inn i "Fru Ur". Komplisert apparat med grammofonplater på toppen. Diagram som viser forespørselene.
7. Matauk og sjølberging. Isfiske utenfor Oslo. Mann med sparkstøtting. Isfiskere med kjelker, spark- og sykler. De slår flikk-flakk, drikker av flaske. Fisk dras opp. Nærbilde fangsten.

Version 1
Language: nor
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:11:00

» N
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate Negative
Base Acetate
Copyright Information Norsk filmstudio ASVersion 2
Language: nor
Sound: Sound film
Aspect: n/a
Duration: 00:11:00

» Y
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base n/a
Copyright Information Norsk filmstudio AS