You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.31   [Original Title]

Soviet Lithuania No.31   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1952
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Kaunas, Klaipėda, Marijampolė district

Credits
Director: A. Korenevas
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: G. Chnkojanas
  P. Kalabuchovas
  M. Segalis


Keywords: Economy, culture, agriculture, Ekonomika, kultūra, žemės ūkis
Kauno "Pergalės" turbinų gamykloje. Klaipėdos žvejybos laivyno traleriai Klaipėdos uoste po žūklės Atlanto vandenyne. I.Černiachovskio vardo kolūkio veislinės arklininkystės fermoje. Buvusios Chorezmo valstybės sostinės Kuma - Urgenčo (Gurgandžo) griuvėsių archeologiniai kasinėjimai Karakumų dykumoje.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 175 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 172 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 175 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 172 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed



Version 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:05:50

» 
Length 175 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 175 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed