Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

De Coöperatieve zuivelorganisatie in Nederland   [Original Title]

Organisation cooperative laiterie aux Pays-Bas, L' Genossenschaftliche Organisation des Molkereivere   [Alternative Title]
Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1932
Είδος: n/a
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: IWA - Industrie, Wetenschap, Actualiteit    Περιεχόμενο:
  • nld
Propagandafilm voor de Algemene Nederlandsche Zuivelbond
(FNZ) en de daarmee verband houdende instellingen.
Aan de hand van mr. Schmith (Smith) leren wij alle facetten van deze Zuivelbond kennen met nadruk op de zuivelfabricage. Mr. Smith bezoekt daarbij het secretariaat van de FNZ en een boerderij in Gelderland waar hygiënisch gemolken wordt.
Opnamen onder andere: - Gelderland; boerenbedrijf met veeteelt
- Zuivelfabriek
- Kaasmarkt
- Limburg
- Maastricht; boterveiling en botercontrole station
- Giethoorn

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 1608 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: 1499 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate