Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

The Wobblies   [Other Title]

Die Wobblies   [Other Title]
Year of origin: n/a
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Deborah Shaffer
  Stewart Bird
Distributor: IWF (Göttingen) LZ=First Run Icarus Films (New York, NY)


Λέξη - κλειδί: Arbeiterbewegung, Gewerkschaft, Industrial Workers of the World, IWW, Wobblies, Industrial Workers of the World, IWW, labour movement, trade union, Wobblies

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
From 1905 to World War I, members of the Industrial Workers of the World, nicknamed 'The Wobblies', traveled from coast to coast with "Solidarity" as their slogan and the goal of organizing unskilled workers into "One Big Union." The film integrates the songs of the period with photographs, newsreel footage, and contemporary interviews with remaining IWW members and thus provides a careful documentation of the cultural, political, labor and legal events of that time.

Version 1
Γλώσσα: eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 89 min

» 
Μήκος Κόπιας: 972 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a