You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.10   [Original Title]

Soviet Lithuania No.10   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1980
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Vilnius

Credits
Director: B. Pajėdienė
Director of Photography: A. Blyža
Production company: Lithuanian Film Studio


Keywords: Politics, culture, Politika, kultūra
Teatro dienos šventė Sporto rūmuose Vilniuje. Panevėžio dramos teatro aktorius D.Banionis Sporto rūmuose kelia teatro dienos vėliavą. Teatro dienoje dalyvauja teatro kritikė Irena Aleksaitė. LTSR valstybinio jaunimo teatro aktorė Kristina Andrijauskaitė, Lietuvos TSR valstybinio jaunimo teatro aktorius Vladas Bagdonas. Žurnalo "Moksleivis" vyriausiasis redaktorius, rašytojas Algimantas Zurba dalyvauja 15-ojoje Lietuvos TSR jaunųjų literatų kūrybos apžiūroje Tauragėje. Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto Kultūros skyriaus vedėjas Sigizmundas Šimkus kalba II-ojo Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos suvažiavimo metu, sveikina Antaną Sutkų kultūros veikėjo vardo suteikimo proga.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 279 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 282,1 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:09:18

» 
Length 279 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed