You are here: Home
Document Actions

Details

To All the Agricultural People...   [Assigned Title]

Všemu zemědělskému lidu...   [Assigned Title]
Country of Origin: Czech Republic
Year of origin: 1931
Genre: Documentary Film
Locations of shooting: Praha:Václavské náměstí (průvod), Vysoké Tatry (letní), Podkarpatská Rus (z filmu Jaro na Podkarpatské Rusi)

Credits
Production company: Elekta-journal


Keywords: architektura lidová, brambory sázení, čápi v hnízdě, davy lidí, děti na pískovíšti, hnízdo s ptáčaty, hory, hry dětské, husy s housaty, jezdci na koních, jogurty plnění, kampelička, knížky vkladní, kočka, kosa, kroje lidové, kůň s hříbaty, les, moře, okopávání pole, ovce, peníze, potok, pradlena, prasnice se selaty, průvod slavnostní, psi, řeka, senoseč, šeřík kvetoucí, setí ruční, setí secím strojem, slepice s kuřaty, stavění máje, stroj na mýcení dřeva, stroj secí, strom kácení, stromek přivazovaný ke kůlu, zvonička, campanile, cat, ceremonial parade, children at sandpit, children's games, credit union, creek, crowds of people, dogs, erecting a maypole, filling yogurts, folk costumes, forest, geese with goslings, haymaking, hens with chickens, hoeing a field, horse with foals, horsemen, lilac in bloom, manual sowing, money, mountains, nest with nestlings, passbook / bankbook, planting potatoes, river, scythe, sea, seeder, Sheep, sowing with seeder, sows with piglets, storks in a nest, tree being cut, tree being tied to a pale, vernacular architecture, woman spinner, woodcutting machine
První část série filmů "Zemědělským světem", jejímž cílem měla být propagace života na vesnici a práce zdejších obyvatel. Tématem úvodních záběrů je jaro a jak ho prožívají lidé na různých místech světa (např. na Riviéře, v Praze). Z venkovských výjevů se v tomto filmu objevuje setí obilí, sázení brambor, dětské hry, stavění májky, velikonoce na Podkarpatské Rusi. V závěru jsou zemědělci autory nabádáni, aby ukládalii své úspory do kampeliček.

Version 1
Language: n/a
Sound: n/a
Aspect: n/a
Duration: n/a

» Complete Film
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base n/a
Copyright Information Národní filmový archiv