Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Immer bereit   [Original Title]

1. Deutschlandtreffen der Freien Deuschen Jugend 1950 in Berlin   [Alternative Title]
Χώρα: German Democratic Republic
Έτος παραγωγής: 1950
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Director: Kurt Maetzig
  Feodor Pappe
Production Company: DEFA
Director of Photography: Harry Bremer
  Helmut Gerstmann
  Erich Nitzschmann
  Joop Huisken
  André von Baibus
  Ewald Krause
  Walter Roßkopf
  Walter Fehdmer
  Hans Nowak
  Karl Plintzner
  Hans-Georg Stekker
  Dieter Wedeking    Περιεχόμενο:
  • deu
Auf dem ersten Deutschlandtreffen, das 1950 in Berlin stattfindet, bekunden in- und ausländische Delegationen ihren Willen zum weltweiten Frieden. Besonders betont wird die Teilnahme einer westdeutschen Delegation, die an der Seite von Jugendlichen aus der DDR u.a. ihren Willen zu einerm einheitlichen Deutschland demonstrieren.

Der Film beginnt mit den Vorbereitungen, dann wird die Anreise der Jugendvereinigungen aus ganz Deutschland gezeigt. Es geht weiter mit der förmlichen Eröffnungsveranstaltung, in der unter anderem die international angereisten Botschafter verschiedener Jugendvereinigungen, zu den Jugendlichen zu sprechen. Es gibt eine Gedenkfeier für gefallene Soldaten. Es werden verschiedene Veranstaltungen gezeigt und die Einweihung des Walter-Ulbricht-Stadions.
Den Schluss des Treffens bildet eine Friedensdemonstration, an der 700 000 Jugendliche teilnehmen.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 66 min

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια