You are here: Home
Document Actions

Details

Power of Farmers Comes from Their Unity,The   [Assigned Title]

V jednote roľníckeho ludu jeho sila   [Assigned Title]
Country of Origin: Czech Republic
Year of origin: 1928
Genre: Documentary Film
Locations of shooting: Bojnice:zámek

Credits
Himself: Hodža Milan
  Prokůpek Adolf
  Švehla Antonín
  Štefánek Anton
  Staněk František
  Kubr Stanislav
Production company: Favorit Film


Keywords: noviny Cep, noviny Lidový deník, noviny Obrana zemědělců, noviny Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, politici, rotačka, scény nahrávané, strana Republikánská zemědělského a malorolnického lidu, stroj tiskařský, newspaper Cep (Flail), performed scenes, politicians, printing machine, rotary press
Propagační film Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu k volbám 1928. Nahrávané scénky zobrazují těžký život na venkově v minulých staletích. Když umíral kníže Svatopluk, povolal k sobě své tři syny a varoval je před nesvorností a nejednotností. Oni však jeho rad nedbali a přivedli svoji zemi ke zkáze. Nejvíce trpěli rolníci, kteří se dostali do područí cizáckých šlechticů a jejich přisluhovačů. Poddaní museli chodit na robotu. Ani doma si nemohli být jisti před zlobou a nízkými pudy svých vládců. Marné byly prosby a stížnosti. Vzpoury proti nelidskému útlaku, vedené Janem Sladkým - Kozinou, Jakubem Kubatou nebo Juro Janošíkem, byly vždy krvavě potlačeny. Zemědělci totiž nebyli jednotní. Chyběl jim jasný program a cíl. Roku 1928 je tomu již jinak. Český a slovenský rolník může najít oporu v politicích Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu. Vznikla na konci 19. století a brzy se stala významnou politickou silou. Zájmy zemědělců hájí i na stránkách svého tisku. Nabízí program, díky němuž může venkov jen vzkvétat.

Version 1
Language: n/a
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» Complete Film
Length 632.0 m Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base Acetate
Copyright Information Národní filmový archiv
License Information Film can be licensed