Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Étude par méthodes optiques d'un écoulement aérodynamique   [Other Title]

Untersuchung einer aerodynamischen Strömung durch optische Methoden   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1956
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Office Nationale d'Études et de Recherche Aéronautique (Chatillon-sous-Bagneux)
First released by: Office Nationale d'Études et de Recherche Aéronautique (Chatillon-sous-Bagneux)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: NN


Λέξη - κλειδί: Düse, Düsen, Interferenz, Interferometer, Lavaldüse, Schlierenmethode, Strömung, Strömung aus, Überschallströmung, interference, interferometer, laval nozzle, nozzle flow, schlieren method, ultrasonic flow

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Three optical methods to illustrate the flow in a laval nozzle: schlieren method, interferometry, interferencial strioscopy. With trick.

Version 1
Γλώσσα: fra
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 10 min

» 
Μήκος Κόπιας: 108 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a