You are here: Home
Document Actions

Details

Sokol Festival Gathering in the Town of Prostějov   [Assigned Title]

Slet sokolstva v Prostějově   [Assigned Title]
Country of Origin: Czech Republic
Year of origin: 1908
Genre: Documentary Film
Locations of shooting: Prostějov:stadion, Prostějov:náměstí, Prostějov:sokolovna

Credits
Director: Jan Kříženecký
Production company: Kříženecký Jan
  Česká obec sokolská
Director of photography: Jan Kříženecký


Keywords: box francouzský, cvičení chlapců, cvičení dívek, cvičení dorostenců, cvičení mužů prostná, cvičení na koních, cvičení na nářadí, cvičení na živém koni, cvičení žen, jízda sokolská, koně přeskakující překážky, kůň (nářadí), Sokolové cvičící, Sokolové děti, Sokolové pochodující, voltýžování, exercises on a vaulting horse, exercises on gymnastic apparatus, exercises performed by boys, exercises performed by girls, exercises performed by juniors, exercises performed by women, exercises performed on life horse, French box, gymnastic exercises perf. by men, horses jumping over hurdles, longeing, Sokol cavalry, Sokol children, Sokols marching, Sokols performing exercises, vaulting horse
Film zachycuje průběh událostí sletu severomoravské župy v Prostějově. Zobrazuje ruch na náměstí a přilehlých ulicích, průvod městem a ukázky z jednotlivých cvičení u prostějovské sokolovny.

Version 1
Language: n/a
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» Complete Film
Length 594.3 m Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base Acetate
Copyright Information Národní filmový archiv
License Information Film can be licensed