Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Slet sokolstva v Prostějově   [Assigned Title]

Sokol Festival Gathering in the Town of Prostějov   [Assigned Title]
Χώρα: Czech Republic
Έτος παραγωγής: 1908
Είδος: Documentary Film
Τόπος: Prostějov:stadion, Prostějov:náměstí, Prostějov:sokolovna

Συντελεστές:
Director: Jan Kříženecký
Production company: Kříženecký Jan
  Česká obec sokolská
Director of photography: Jan Kříženecký


Λέξη - κλειδί: box francouzský, cvičení chlapců, cvičení dívek, cvičení dorostenců, cvičení mužů prostná, cvičení na koních, cvičení na nářadí, cvičení na živém koni, cvičení žen, jízda sokolská, koně přeskakující překážky, kůň (nářadí), Sokolové cvičící, Sokolové děti, Sokolové pochodující, voltýžování, exercises on a vaulting horse, exercises on gymnastic apparatus, exercises performed by boys, exercises performed by girls, exercises performed by juniors, exercises performed by women, exercises performed on life horse, French box, gymnastic exercises perf. by men, horses jumping over hurdles, longeing, Sokol cavalry, Sokol children, Sokols marching, Sokols performing exercises, vaulting horse

    Περιεχόμενο:
  • ces
  • eng
Film zachycuje průběh událostí sletu severomoravské župy v Prostějově. Zobrazuje ruch na náměstí a přilehlých ulicích, průvod městem a ukázky z jednotlivých cvičení u prostějovské sokolovny.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: 594.3 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Národní filmový archiv
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια