Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

MFI 228   [Original title]

Χώρα: Hungary
Έτος παραγωγής: 1928
Είδος: Newsreel
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production Company: Magyar Filmiroda Rt.    Περιεχόμενο:
  • hun
  • eng
[0]
MAGYAR HÍRADÓ 228.
Kiadja: a Magyar Film Iroda r. t.
Budapest, I., Döbrentei utca 11.
(1)
"A béke csak az igazságosságon alapulhat!" -mondotta Butler Wright követ a Washington ünnepen.
{Városligeti Washington szobor ünneplő közönséggel, szónokkal}
(2)
Amszterdamban színeinket - elért kitűnő eredményeik alapján - ...
{-}
(3)
...Kocsis FTC, Széles FTC, Gelb NSC boxbajnokaink képviselik.
{Bokszmérkőzés ringben nézőközönség előtt}
(4)
Mussolini megtekinti indulás előtt Ferrarin és Del Prete gépét...
{Mussolini repülőgép felett szemlét tart}
(5)
...akik 58 órát és 37 percet repülve új távolsági és tartamrepülési világrekordot állítottak fel.
{Repülők ünneplése, ováció}
[6]
[Képek s Ludovica Akadémia évzáró sportünnepéről.]
{-}
(7)
Az 1848-iki honvédsereg felvonulása tábornokai élén. (Történelmi kép)
{Felvonulók 1848-as egyenruhákban}
(8)
Az új koronaőr: Károlyi Gyula gróf eskütétele az Országház kupolacsarnokában.
{Országház kupolacsarnoka ünnepi gyűlés}
(9)
A szentkoronát átkísérik a Királyi vár márványtermébe...
{Koronázó templomból viszik a koronát a Vár felé}
(10)
...ahol az új koronaőr ünnepi beiktatása végbement.
{Iktatási ünnepség a Várban, a koronát hozó menet érkezése}
4712
Vége

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 160 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Hungarian National Film Archive, Budapest
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια