You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.11   [Original Title]

Soviet Lithuania No.11   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1964
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Klaipėda, Kaunas district, Kretinga, Vilnius, Trakai district

Credits
Director: A. Pavlova
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: Z. Putilovas
  M. Segalis
  V. Starošas
  A. Blyža


Keywords: Economy, agriculture, law, international relations, culture, sport, Ekonomika, žemės ūkis, teisė, tarptautiniai santykiai, kultūra, sportas
Naujas Klaipėdos kvartalas Žiedo rajone, nauja magistralė - Taikos prospektas, Klaipėdos statybininkų brigada ir jos brigadininkas Pranas Lukošius. Kauno rajono S.Nėries vardo kolūkio paukščių ferma ir inkubatorius, fermos vedėja Valerija Gedvilaitė. Naujas Klaipėdos taros fabrikas, gaminantis statines žvejybinėms bazėms. Liaudies dailininko Aniceto Puškarių šeima iš Kretingos. Vilniaus miesto V.Lenino rajono operatyvinio būrio štabas, kuriam vadovauja Algimantas Vasauskas. Maskvos Mimikos ir gesto teatro gastrolės Vilniuje. TSRS žiemos autoralio varžybos Trakų rajone.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 270,1 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 270 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 269,4 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 271,3 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 270 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 270 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base nitrate/acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:09:00

» 
Length 270,1 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed