Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

An African Builds His Home   [Other Title]

Hüttenbau in Afrika   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1948
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Boulton-Hawker Films Ltd. (Hadleigh)
  Films of Africa Ltd. (Gatooma)
First released by: Boulton-Hawker Films Ltd. (Hadleigh)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: W. J. Pryke


Λέξη - κλειδί: Shona, Bauwesen, Dach, Dachdecken, Grasdach, Hüttenbau, Kegeldachhütte, Lehmverarbeitung, Maß, Messen, Rinde, Wohnen, Building trade, clay processing, measure, measuring

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Building of a cylindrical dwelling with a conical roof among the Shona-tribe (South-Rhodesia): fetching dry grass and wood, marking of a circular ground plan, ramming in the wall poles, tying of roof poles with wetted bark-strips, plastering mud cement on the wall, covering the roof with grass. Family life in and in front of the hut.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 6 min

» 
Μήκος Κόπιας: 65 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a