Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Funaria hygrometrica (Musci) - Entwicklung des Moospflänzchens   [Other Title]

Funaria hygrometrica (Musci) - Development of the Moss Plant   [Title Translation]
Έτος παραγωγής: 1964-1967
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: IWF (Göttingen)
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Martin Bopp
  H. Brandes


Λέξη - κλειδί: Bryophyta, Bryophyta, Funaria hygrometrica, Gametophyt, Generationswechsel, geschlechtliche, geschlechtliche Fortpflanzung, Laubmoos, Laubmoos, Moos, alternation of generations, Bryophyta, Bryophyta, gametophyte, moss, sexual, sexual reproduction

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
The film shows the development of the stalk of the moss Funaria hygrometrica. It begins with the stalks appearing as lateral buds of the protonema and their subsequent development into moss plants with three rows of fronds. The fronds and spiral growth of the whole stalks are shown unfolding. In the stills the film then illustrates the formation of antheridia and archegonia, shows spermatozoids in movement and then gives an example of the formation of the sporophyte inside the archegonium belly.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 6 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 2
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 6 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 3
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 6 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 72 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια