You are here: Home
Document Actions

Details

De 1 September dag van katholiek jong Nederland   [Original Title]

Maastricht/Eindhoven/Utrecht/Breda/Den Haag   [Alternative Title]
Country of Origin: Netherlands
Year of origin: 1930
Genre: Documentary film
Locations of shooting: n/a
Reportage van de Dag van Jong Katholieken Nederland.

In Maastricht, Eindhoven, Utrecht, Breda en Den Haag worden massabijeenkomsten gehouden met een [openlucht]mis en een defilé.

1. De gloriedag van de Limburgse jeugd te Maastricht in het stadspark
'60.000 jongemannen getuigen openlijk dat zij hun leven willen stellen in dienst van Christus Koning.' Jongeren wonen de openluchtmis bij die door Mgr. Poels wordt opgedragen. Daarna gezamenlijke maaltijd en defilé.
2. De diocesane jeugddag te Eindhoven
De jongens begeven zich naar het sportterrein der 'Eerw. Paters Augustijnen.' Chagrijnige gezichten tijdens het welkomstwoord.
3. De diocesane jeugddag in het aartsbisdom Utrecht
Defilé op de Oudegracht in bijzijn van aartsbisschop Mgr. H. v.d. Wetering en burgemeester Fockema Andreae. Op het sportterrein [?] hield pater A. de Greeve 'een geestdriftige toespraak'.
4. De diocesane jeugddag in het bisdom Breda
'Deze Brabantsche Gloriedag begon met een Openluchtmis, opgedragen door Pater Gratianus O.C.' Lunch. Cateringmeisjes schenken drinken in. Defilé voor het stadhuis in aanwezigheid van bisschop van Breda Mgr. Hopmans en burgemeester van Breda Van Sonsbeek. 'Eerbiedig werd de Romeinsche Groet aan de Autoriteiten gebracht.' Welkomstwoord van kapelaar Bogtrop, toespraken, slotplechtigheid.
5. De RK jeugddemonstratie van het bisdom Haarlem te Den Haag op het Malieveld. Mgr. Aengenent draagt Pontificaal lof op op Houtrust.

Version 1
Language: ndl (Intertitles)
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» 
Length 571 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate
» 
Length 670 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Fine Grain Master
Base Acetate
» 
Length 670 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Acetate