Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

De Film der Noord- en Zuidhollandsche Redding Maatschappij   [Original Title]

Het Werk der Noord - en Zuidhollandsche Redding Mij   [Alternative Title]
Schip in nood   [Alternative Title]
De Reddingsfilm   [Alternative Title]
Film der NZHRM   [Alternative Title]
Het Werk van de Noord - en Zuidhollandsche Redding Maatschappij   [Alternative Title]
Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1933
Είδος: n/a
Τόπος: n/a

    Περιεχόμενο:
  • nld
Tweedelige documentaire over de activiteit van de reddingsmaatschappij:
1. 'Het werk van de Noord- en Zuidhollandsche Reddingsmaatschappij'. Organisatie en bedrijf. Leiding en onderhoud motorboten te Amsterdam, roeireddingsboten en motorreddingsboten op diverse plekken langs de Hollandse kust, vroegere en huidige reddingswerkers, vrijwilligerswerk, oproep tot giften.
2. 'Schip in nood'. Dit deel werd ook zelfstandig uitgebracht, in 1933 als zwijgende film, later in 1935 ook als geluidsfilm (zie B3218). Deze geluidsversie werd door de Filmliga gedistribueerd.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 442 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Fine Grain Master
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: 634 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: 443 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: 442 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: 634 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate



Version 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 443 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate