Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

LA FORET CONGOLAISE   [Original Title]

HET @ CONGOLESE WOUD   [Alternative Title]
Χώρα: Belgium
Έτος παραγωγής: 1957
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Director: GERARD DE BOE
Production company: GERARD DE BOE


Λέξη - κλειδί: Afrique, agriculture, agronomie, arboriculture, arbres, Congo, Congo belge, cyprès, eucalyptus, flore, forêts, Ineac, Ituri, Kasaï, Katanga, Kwango, laboratoires, légumes, Mayumbe, paysages, pins, pommes de terre, recherche scientifique, sciences, végétaux, Yangambi, aardappelen, Afrika, Belgisch Congo, bomen, boomkweken, bossen, cipressen, Congo, dennen, eukalyptus, flora, gewassen, groenten, Ineac, Ituri, Kasaï, Katanga, Kwango, laboratoria, lanbouwkunde, landbouw, landschappen, Mayumbe, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappen, Yangambi

    Περιεχόμενο:
  • fra
Film commandité par l'Institut national pour l'étude agronomique du Congo belge (INEAC).
Le végétation du Congo est variée. Au Sud, au Katanga, une partie du Kasaï et le Kwango, la fôret claire et la savane. Sur les hauts plateaux du Katanga, des herbages steppiques. Dans la cuvette centrale, le Mayumbe et les zones montagneuses orientales, la forêt dense. C'est à cette dernière forme de végétation que le film est consacré.
L'INEAC poursuit des recherches et recense les espèces. La première partie du film les décrit.
Elle a aussi pour tâche de valoriser et d'aménager les forêts. Le laboratoire forestier est basé à Yangambi. Identification des espèces et conservation en vue de l'étude comparative. Classement des échantillons de bois. Inventaire et mesure des arbres. Etude du microclimat par divers appareils scientifiques.
L'INEAC a également des buts de recherche appliquée : enrichissement des forêts et sélection des meilleures espèces en vue de leur utilisation. Elimination des vieux arbres , création d'un potentiel supérieur pour les arbres plus jeunes.
L'INEAC s'occupe également du reboisement des régions montagneuses peu boisées, notamment avec des eucalyptus, des pins et des cyprès, surtout en Ituri.

Version 1
Γλώσσα: ndl
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 24 min

» 
Μήκος Κόπιας: 255 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 2
Γλώσσα: ndl
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 24 min

» 
Μήκος Κόπιας: 640 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 3
Γλώσσα: ndl
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 24 min

» 
Μήκος Κόπιας: 255 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 4
Γλώσσα: fra
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 24 min

» 
Μήκος Κόπιας: 640 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: Acetate