Nacházíte se zde: Úvod

Details

Tänze auf Bali   [Other Title]

Dances on Bali   [Title Translation]
Rok: 1937
Žánr: Documentary Film
Exteriéry: n/a

Titulky:
Production company: C. A. Schlaepfer (Zürich)
  Museum für Völkerkunde (Berlin)
First released by: RfdU (Berlin)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: C. A. Schlaepfer
  Hans Nevermann


Klíčová slova: Balinesen, Barong, Besessenheit, Hinduismus, historische Filmaufnahmen, Kristänzer, Kulttanz, Kulttanz, Männertanz, Männertanz, Masken, Mudra, Schauspiel, Tanz, Tanz, Tanz, Tragen, Verhüllung, Verkleidung, Waffentanz, Waffentanz, Balinese, Barong, costumes, cult dance, cult dance, Dance, Dance, Dance, Hinduism, historical film, Kris dancer, masks, men's dance, men's dance, mudra, obsession, play, weapon dance, weapon dance
Djanger: Group and solo dancers perform sketches of deities and heroes from ancient Indian legends; fencing dances: duels with Kris; Barong: temple performance portraying battle of benevolent demon Barong with witch Rangda.

Version 1
Jazyková verze: NULL
Zvuk: n/a
Aspect: n/a
Minutáž: 9 1/2 min

» 
Délka: 100 m Request Copy Button
request copy
Druh nosiče: n/a
Druh materiálu: n/a