Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Azande (Equatorial Africa, Northeast Zaire) - Traditional Treatment of a Patient with Goitre   [Title Translation]

Azande (Äquatorialafrika, Nordost-Zaire) - Traditionelle Behandlung eines Patienten mit Kropf   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1974
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Armin Prinz (Wien)
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Armin Prinz


Λέξη - κλειδί: Azande, Ethnomedizin, Heilbehandlung, Heilmittel, Kropf, Medizinmann, Ritzen der Haut, ethnomedicine, goitre

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
After palpating the goitre the practitioner makes with an old blade made in Europe ten incisions in the skin covering the goitre. In a special potsherd he mixes healing oil with a black powder, obtained by charring and grinding a special kind of wood, and rubs the resulting thick paste thoroughly into the cuts.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 3 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 2
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 3 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 3
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 3 min

» 
Μήκος Κόπιας: 29 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH