Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Sinus Valsalva-Aneurysma mit Ventrikel-Septumdefekt (Alternativtitel: "Ventrikelseptumdefekt mit Sinus valsalvae-Aneurysma")   [Other Title]

Έτος παραγωγής: 1959
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Chirurgische Universitätsklinik (München)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Rudolf Zenker
  W. Heiss    Περιεχόμενο:
  • deu
Zeichnerische Darstellung des Zustandes des Herzens vor und nach der Operation. Operationsablauf mit besonderer Beachtung der Beseitigung des Aneurysmas. Verstärkung der Herzwand an der Stelle des abgetragenen Aneurysmas durch Kunststoffprothese. Zustand der Patientin vor und nach der Operation.

Version 1
Γλώσσα: deu
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 11 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 124 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a