Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Kriegseinsatz der Frau (2. Teil)   [Original Title]

Χώρα: Germany
Έτος παραγωγής: 1940
Είδος: Documentary film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production Company: Umlauf-Film
Commissioned by: NSDAP Reichspropagandaleitung Hauptamt Film

Λέξη - κλειδί: 1939-1945 (Gesamtzeitraum; zweiter Weltkrieg), Baltendeutsche, Deutsches Rotes Kreuz, Frauen, Kindererholung, Lazarett, NS-Frauenschaft, NSV, Verwundete, Wolhyniendeutsche

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Propaganda movie on the role and importance of women in Nazi-Germany. Intended message: The German women are holding the "inner" front.

Version 1
Γλώσσα: deu
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a