Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Smyrne   [Original Title]

Smyrna   [Dutch Title]
Χώρα: France
Έτος παραγωγής: 1911
Είδος: Documentary film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Eclair    Περιεχόμενο:
  • nld
Kort reisverslag over de stad Izmir (Smyrna).

Panoramische opnames van de stad met zijn bewoners en (karavaan)bruggen worden gevolgd door beelden van de Griekse patriarch en de Franse en Engelse gezanten die de 'konak' ("Regeerings-Paleis") verlaten. Enkele nieuwsgierige vrouwen in sluier kijken door een hek, vermoedelijk naar de uitgenodigden die de konak verlaten. De film wordt afgesloten met beelden van boten op de zee in de avondschemering.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Internegative
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate