Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Spinnen: Balz und Paarung   [Other Title]

Spiders, Film 11: Pisauridae, Pisaura mirabilis - Courtship and Mating   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1966-1967
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Eric R. Skinner (Oxford)
  Gerald H. Thompson (Oxford)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Eric R. Skinner
  Gerald H. Thompson
  J. A. L. Cooke


Λέξη - κλειδί: Arachnida, Arachnida, Araneae, Balz, Beuteerwerb, Dolomedes fimbriatus, Gerandete Jagdspinne, Listspinne, Paarung, Pisaura mirabilis, Arachnida, Arachnida, Araneae, courtship, fishing spider, mating, nursery web spider, prey capture

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
Fangen und Einspinnen einer Fliege als Geschenk für das Weibchen bei der Balz. Nach Annahme des Geschenks Kopulation: Einführen der zu Kopulationsorganen umgebildeten und mit Sperma gefüllten Palpen in die Geschlechtsöffnung. Dolomedes fimbriatus: Beutefang auf der Wasseroberfläche.

Version 1
Γλώσσα: eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 9 min

» 
Μήκος Κόπιας: 97 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a