Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

ANIF Nieuws   [Original Title]

Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1936 - 1939
Είδος: Newsreel
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: ANIF - Algemeen Nederlandsch-Indisch Filmsyndicaat    Περιεχόμενο:
  • nld
Deel 1.
1. Huwelijk te Padang Wage.
2. Plechtigheid in de Padangse bovenlanden.
3. Huwelijk te Nias.
4. Adatfeest op Bali.
5. De Papandajan-krater.
6. Plantentuin in Buitenzorg.
7. Kalkrotsen in Buitenzorg.
8. De Tjerima-vulkaan,
9. Treinreis op Java.

Deel 2.
1. Restauratie van een tempelcomplex te Prambanam.
2. Het verlaten dorp Lahusa in Nias.
3. Meren op de Padangse hoogvlakte.
4. Huizen van de Minangkabau.
5. Huizenbouw in Zuid-Nias.
6. Steenspringen van Ora Meli.
7. Roeiwedstrijden in Tandjong Priok.
8. (Her)instelling van het zelfbestuur te Goa.
9. Nieuwjaarsplechtigheid in Serang.
10. Moeloedviering in de moskee van Batavia.
11. Serimpi-dansen in Soerakarta.
12. Javaans huwelijk te Temanggoeng.

Deel 3.
1. Stadsbeelden van Batavia.
2. Penggoeloe-bijeenkomst in de Padangse bovenlanden.
3. Zondagse uitstapjes in Kopeng.
4. Tandjong Priok. Een mailboot vertrekt naar Holland.
5. Stierenrennen te Madoera.
6. Vismarkt, Waterlooplein en wasserij in Batavia.
7. Scheepvaart in Soerabaja.
8. Vorstenlandse zilversmederij in Kotan Gedeh.
9. Begrafenis van Tjok Tjang Kie.

Deel 4.
1. Bezoek van Gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh
Stachouwer aan Bali.
2. Aubade.
3. Defilé van de marine, bezoek Japanse vlootdelegatie.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate