Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Die Venusfliegenfalle: Dionaea muscipula   [Other Title]

Venus Flytrap: Dionaea muscipula   [Title Translation]
Έτος παραγωγής: 1983
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
  John Peet
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Thomas Carow
  Reinhard Radke
  Thilo Schmidt-Rogge
Producer: Christian Zick
First released by: Freie Universität Berlin, Zentraleinrichtung für AV-Medien
Animation: Ingo Erpel
Sound: Rolf Preuß
Production company: Freie Universität Berlin, Hochschulfilmreferat
Voice: Joachim Nottke


Λέξη - κλειδί: Beuteerwerb, Bewegung, Blattbewegung, Blattbewegung, Dionaea muscipula, Reizphysiologie, Venusfliegenfalle, Venusfliegenfalle, Dionaea, leaf movement, leaf movement, movement, prey capture, stimulus physiology, Venus flytrap

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
Biologie von Dionaea muscipula und ihre Carnivorie. Inhalt: - Morphologie, insbesondere der Fangorgane (Fühlborsten und Verdauungsdrüsen in lupen-, fluoreszensrasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen), mehrere natürliche Fangvorgänge, die die verblüffende Geschwindigkeit des Vorgangs demonstrieren, Ableitung der Aktionspotentiale, die von den Fühlborsten ausgehend sich über die Falle ausbreiten und den Schließvorgang auslösen, in Zeitraffung wird die Bildung der Verdauungskammer gezeigt, in einer Trickdarstellung der eigentliche Verdauungsvorgang, wiederum in Zeitraffung das Wiederöffnen nach einigen Tagen, Versuche, die Fangbewegung künstlich auszulösen. Zielgruppe sind Universitäten, gymnasiale Oberstufen, aber auch naturwissenschaftlich interessierte Laien.

Version 1
Γλώσσα: deu
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 17 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/aVersion 2
Γλώσσα: deu
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 17 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/aVersion 3
Γλώσσα: deu
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 17 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a