Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Naturisten-Ferien / Vacances Naturalistes / Lust for the sun   [Original Title]

Around the world with nothing on   [Other Title]
Χώρα: Switzerland
Έτος παραγωγής: 1958
Είδος: Amateur
Τόπος: England, Frankreich, Deutschland, Korsika

Συντελεστές:
Director: Werner Kunz
Production company: Werner Kunz Film Production
Actor: Carole Wilson
  Cindy Courtland


Λέξη - κλειδί: Badeferien, FKK, Insel, nackt, Naturisten, sommer, Tourismus

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
In an examination of nudism in Europe, the nudist retreat of the Duke of Bedford at Woburn Abbey is the first locale. In the next scene, Major Smith and his nephew Peter offer a ride to Anna and Ingrid, two Swedish women, and they all go to the island of Sylt in northern Germany. Peter follows the women into a nudist colony, and the major tries to retrieve him. The scene switches to Zurich, where a Swiss newlywed receives postcards from her friends Beatrice and Sylvia, who are enjoying nude sunbathing while vacationing on the Île du Levant and the Île de Cavallo.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: 37 min

» 
Μήκος Κόπιας: 387 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Reversal positive
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: 37 min

» 
Μήκος Κόπιας: 318 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Reversal positive
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 3
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: 37 min

» 
Μήκος Κόπιας: 406 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Reversal positive
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 4
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: 37 min

» 
Μήκος Κόπιας: 390 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Reversal positive
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 5
Γλώσσα: n/a
Ήχος: SepMag
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 37 min

» 
Μήκος Κόπιας: 444 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 6
Γλώσσα: n/a
Ήχος: SepMag
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 37 min

» 
Μήκος Κόπιας: 439 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 7
Γλώσσα: n/a
Ήχος: SepMag
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 37 min

» 
Μήκος Κόπιας: 450 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 8
Γλώσσα: n/a
Ήχος: SepMag
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 37 min

» 
Μήκος Κόπιας: 444 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: Acetate