Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Theecultuur ter Oostkust van Sumatra   [Original Title]

Theecultuur op Sumatra's oostkust   [Assigned Title]
Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1917
Είδος: Documentary film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Editing: W. J. Giel
Production company: Koloniaal Instituut    Περιεχόμενο:
  • nld
Documentaire over een theeplantage.

Op schematische wijze schets deze documentaire hoe op een plantage in Sumatra thee wordt geteeld. Het gehele proces wordt in beeld gebracht, van de eerste grondbewerking tot aan de verpakking en het vervoer.
Grondbewerking, aanleggen van zaadbedden en zaaien.Schematische voorstelling van pluk van het theeblad. Close -up van een theeplukster aan het werk. Het maken van vangkuilen, snoei- en tuinarbeid. Panorama van de thee-aanplant met pluksters. Lange stoet van pluksters die de opbrengst naar de fabriek brengen. Het binnenbrengen en laten wegen van de thee. Het aanbrengen ven wegen van de thee op een andere plantage, waar dit buiten gebeurt. Voorbeeld van transport per ossekar. Verflenszolder (foto). Verwerking in de fabriek (binnenopnamen) en verpakking voor de export. Wegrijden van vrachtwagen van de fabriek.
NB: Dit is een beschrijving van kopie C2313

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: 219 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Answerprint
Βάση του φιλμ: PolyesterVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: 219 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate