Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Inter- und intraspezifische Nahrungskonkurrenz bei Altweltgeiern   [Other Title]

Ecological Differentiation of Feeding Habits in Old World Vultures   [Title Translation]
Έτος παραγωγής: 1972-1974
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Author: Claus König
Producer: Hasso Kuczak
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Production company: Claus König (Stuttgart)
Editing: Horst Wittmann
Photography: Claus König


Λέξη - κλειδί: Aegypius monachus, Aegypius tracheliotus, Aves, Aves, Aves, Aves, Fahlgeier, Fahlgeier, Falconiformes, Gänsegeier, Gänsegeier, Geier, Geier, Geier, Geier, Geier, Geier, Geier, Geier, Gyps africanus, Gyps coprotheres, Gyps fulvus, Kapgeier, Kappengeier, Kappengeier, Mönchsgeier, Mönchsgeier, Nahrungsaufnahme, Nahrungskonkurrenz, Necrosyrtes monachus, Neophron percnopterus, Ohrengeier, Ohrengeier, Rangordnung, Schmutzgeier, Schmutzgeier, Trigonoceps occipitalis, Weißrückengeier, Weißrückengeier, Wollkopfgeier, Wollkopfgeier, cape vulture, eared vulture, Egyptian vulture, Eurasian black vulture, Falconiformes, food competition, griffon vulture, hooded vulture, ingestion, lappet-faced Vulture, monk vulture, pecking order, white-backed vulture, white-headed vulture

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Vultures often gather in large numbers on carcasses. This leads inevitably to inter- and intraspecific competition for food. The different preferences of the individual species for certain parts of carcasses alleviates this to some extent. With the exception of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) and the Palm-Nut Vulture (Gypohierax angolensis), the old world vultures can be divided into three feeding types: 1) pulling; 2) tearing; 3) pecking species. Species of the genus Gyps belong to type 1; with the exception of the Hooded (Necrosyrtes monachus) and the Egyptian vulture (Neophron percnopterus) which both are type 3 feeders, all other species belong to type 2.

Version 1
Γλώσσα: deu
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 14 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 2
Γλώσσα: deu
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 14 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 3
Γλώσσα: deu
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 14 min

» 
Μήκος Κόπιας: 151 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH